แบบทดสอบออนไลน์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

6221
แบบทดสอบออนไลน์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)
แบบทดสอบออนไลน์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้
ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มาฝากคุณครูค่ะ

ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) กันก่อนนะคะ

NEW DLTV คืออะไร

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดใหม่ โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร ได้น้อมนำพระราโชบายมาปฏิบัติ และประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องรองรับกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ ใหม่ เป็น New DLTV มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันหลายอย่าง ทั้งด้าน Hardware Software และ Peopleware การดำเนินงาน New DLTV ในส่วนของต้นทาง มีสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นหน่วยงานหลัก ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดการเรียนการสอน และผลิตรายการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

 

  • การปรับผังรายการใหม่ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เป็นการจัดการศึกษาทางไกล ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันสอดคล้องกับสภาวะการณ์การศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน

 

  1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแนวจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
  2. การเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากการออกอากาศสดเป็นแบบบันทึกเทป

 4.การปรับห้องเรียนต้นทางที่ใช้ในการออกอากาศและอุปกรณ์สถานีโทรทัศน์ให้มีความทันสมัย

  1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึง DLTV  อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวและ อีเมล์ให้ถูกต้องในการส่งเกียรติบัตร หากผิดจะไม่สามารถรับผลได้  กรุณาพิมพ์ชื่อให้ถูกต้อง ระบบจะนำชื่อตามที่ท่านกรอกไปลงในเกียรติบัตร อัตโนมัติเพื่อจัดส่งใบเกียรติบัตรไปให้กับท่านหากผ่านเกณฑ์การประเมิน

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะเป็นปรธโยชน์กับคุณครูและขอบคุณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ