แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายเกี่ยวกับ  Google Classroom 

11712
อบรมออนไลน์ฟรี
อบรมออนไลน์ฟรี

แบบทดสอบอบรม การสร้างบทเรียนออนไลน์บนเครือข่าย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

เป็นการทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ  Google Classroom 

                Google Classroom  ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ   รวมทั้งคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณครูประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการสำเนาเอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถติดตามงาน ที่ได้จากการกำหนดบนหน้าและเริ่มต้นการทำงาน ด้วยเพียงไม่กี่คลิก ครูสามารถติดตามการทำงานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เช็คชื่อเวลาเข้าเรียน รวมถึงคะแนนเก็บในตัวชี้วัดต่างๆที่คุณครูจัดทำขึ้น และผลการเรียนในชั้นเรียน”

ศึกษาเนื้อหา

เกียรติบัตรออนไลน์
                                                                                                      ตัวอย่างเกียรติบัตรออนไลน์

เข้าทำแบบทดสอบ