แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

2731
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์นี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาที่ 2 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆ รวมไปถึง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การผ่านการทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร :-

– แบบทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จำนวน 16 ข้อ) จึงจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร :-

– กรอก email address ของท่าน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ
– กรอกชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ใสคำนำหน้าชื่อด้วย เช่น Mr.Taweesak Wacharamanop เป็นต้น
– กรอกชื่อสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ปล. ระบบจะส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ไม่เกินวันละ 1,500 ท่าน และจะเปิดให้เข้ารับการทดสอบตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :-

นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
โทร. 089-5984636

ตัวอย่างเกียรติบัตร  แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

 

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
เข้าทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท