แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์

3130
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์

นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำแบบทดสอบ 4 ระดับ
– ระดับประถมศึกษาตอน
– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับเกียรติบัตร ผ่านเมล์

ระบบออกเกียรติบัตรได้วันละ ๑๐๐ ฉบับ หากเต็ม กรุณา ทำอีกครั้งในวันถัดๆไป

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำแบบทดสอบ 4 ระดับ
– ระดับประถมศึกษาตอน ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่
– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทย จาก รร.พิบูลประชาสรรค์