แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก

3472
แบบทดสอบ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย
แบบทดสอบ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย

แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย
2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% หรือ 15 ข้อ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรตาม e-mail ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
3. แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

แบบทดสอบนี้จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก

ระบบเกียรติบัตรเปิดแล้วค่ะ เข้าทำแบบทดสอบตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://forms.gle/u22MHE7XAVvMdBzBA

ครูอัพเดตดอทคอมของขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย โดย กศน.อำเภอสวรรคโลก  ที่จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ทำแบบทดสอบกันค่ะ

ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100021832400607

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. 14