แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี มีเกียรติบัตร รร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง สพป.ระยอง เขต 1

5292
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้อง เกี่ยวกับกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี มีเกียรติบัตร รร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง  สพป.ระยอง เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี มีเกียรติบัตร รร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง  สพป.ระยอง เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี มีเกียรติบัตร รร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง  สพป.ระยอง เขต 1

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มี บทเรียนออนไลน์ ที่มีการทำ แบบทดสอบออนไลน์ (ข้อสอบออนไลน์) ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ ท่านจะได้รับเกียรติบัตร  มาฝากเช่นเคยครับ..

โดยในวันนี้เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี มีเกียรติบัตร จาก
รร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง สพป.ระยอง เขต 1

คลิกที่นี่..ลิ้งก์ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรื่องที่น่าสนใจ…
รวมไว้ที่นี่ 14 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์  โดย สพป.สงขลา เขต 1
หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า
แบบทดสอบออนไลน์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

ขอขอบคุณที่มา รร.นิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง สพป.ระยอง เขต 1