แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1

2727
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตามแนวการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่ ศธ 04001/ว7344 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ ผู้ผ่านแบบทดสอบร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ระบุไว้ จำกัดวันละไม่เกิน 1,500 ฉบับ

ศึกษาก่อนทำแบบทดสอบ “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา” https://drive.google.com/file/d/1WktoVEG696LCor7Eg3kIebVU6b3N7eaw/view?usp=sharing

คลิกที่นี่ เข้าทำแบบทดสอบ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgO49SvpQNeOG0_qZK65mwRsS3lkO0BWvxEmE9tUm05FN62A/viewform?usp=send_form

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณแบบทดสอบออนไลน์จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1