แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

6097
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มาให้คุณครูทุกท่านได้ทดสอบความรู้กันครับ

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีจำนวน 25 ข้อ ผู้ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 (15 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ระบุไว้
คุณครูสามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนทดสอบความรู้ โดยกรอกข้อมูลก่อนทดสอบตามขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้

– ที่อยู่อีเมล์

– ชื่อ-นามสกุล (จะปรากฎในเกียรติบัตร)

– สังกัด สพป./สพม./อื่นๆ (โปรดระบุ)

***เกียรติบัตร จำกัดวันละ 1,500 ฉบับ

ทำแบบทดสอบที่นี่!!

หากคุณครูทุกท่านตอบผ่าน 60% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1