แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

3605
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ STEM แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ STEM แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

แบบทดสอบความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) มีข้อสอบ
จำนวน 22 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรโดยจะส่งตามที่อยู่อีเมลล์ของท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน หากท่านยังไม่ได้รับเกียรติบัตรหรือได้รับช้า แจ้งชื่อแบบทดสอบ ชื่อ นามสกุล อีเมลล์มายังอินบล็อกของ ผศ.ดร.ขวัญชัยขัวนา หรือทางอีเมลล์ [email protected]

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ค่ะ

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์,แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร