แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ฟรี เกียรติบัตร 1,500 ฉบับต่อวัน

2676
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ฟรี เกียรติบัตร 1,500 ฉบับต่อวัน

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ฟรี เกียรติบัตร 1,500 ฉบับต่อวัน

สวัสดีค่ะ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ฟรี เกียรติบัตร 1,500 ฉบับต่อวัน มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ฟรี เกียรติบัตร 1,500 ฉบับต่อวัน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย
ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจทำแบบทดสอบออนไลน์ ของศูนย์วิชาการภาษาไทย
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ขณะนี้มีผู้ทำแบบทดสอบครบ ๑,๕๐๐ คนแล้วค่ะ
** แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไป **
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : ศูนย์วิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

 

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

เข้าทำแบบทดสอบ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ https://sites.google.com/view/gegapacthailand/2021-geg-thailand-live-event-2021?authuser=0

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร