แบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู” รับเกียรติบัตร ฟรี!!

4710
แบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู” รับเกียรติบัตร ฟรี!!
แบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู” รับเกียรติบัตร ฟรี!!

แบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู” รับเกียรติบัตร ฟรี!!

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเชร

***คำชี้แจง***
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีข้อสอบแบบเลือกตอบจำนวน 25 ข้อ หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรโดยจะส่งตามที่อยู่อีเมล์ของท่าน

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน หากท่านยังไม่ได้รับเกียรติบัตรหรือได้รับช้า
แจ้งชื่อ สกุล อีเมลล์มายัง inbox ของ ผศ.ดร.ขวัญชัยขัวนา หรือทางอีเมล์ [email protected]
ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ https://www.facebook.com/khwanchaikhuana

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร