แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา โดย กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

1819
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา โดย กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา โดย กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา โดย กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ “วันเข้าพรรษา” ตอบถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ทาง E-mail ทันที!

เพิ่มเพื่อน

หน่วยงาน : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สังกัด กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา โดย กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เกียรติบัตรออนไลน์
เกียรติบัตรออนไลน์

คลิกทำแบบทดสอบ 
https://forms.gle/KPFkBze88eB3zVry6

ทีมงาน
ศิริเพ็ญ : Graphics
ภัทราภรณ์ : Examination

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ทำแบบทดสอบได้วันละ 100 คน ถ้าท่านใดทำและผ่านเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร อินบล็อคมาที่ หสม.ประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร.ค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา จาก  กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร