แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโควิด-19 สพป.สารคาม เขต 1

7084
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

 

ระบบการทดสอบความรู้เบื้องต้น COVID-19

ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ระบุในแบบทดสอบ เมื่อท่านมีผลคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีแหล่งเรียนรู้ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาถึงอันตรายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงวิธีการและสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ อย่างถูกวิธี

โควิดสารคาม
ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์