แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโควิด-19 รร.รัตนาธิเบศร์

6411
แบบทดสอบออนไลน์โควิด
แบบทดสอบออนไลน์โควิด

ประชาสัมพันธ์ ด้วยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดทำข้อสอบออนไลน์วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19

โดยเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นและผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปทางอีเมล์ของท่าน

เพิ่มเพื่อน

จำกัดจำนวน 1500 ท่าน ต่อวัน

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

 

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์