แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันCOVID-19โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป.พล 2

3843
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป.พล 2

ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทาง อีเมล์

***จำกัดจำนวน 100 ท่านต่อวันนะคะ***

 

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

 

เข้าทำแบบทดสอบ