แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เลยเขต2

4349
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เลยเขต2
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เลยเขต2


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้
ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

 ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา หลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันก่อนนะคะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะกำหนดมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) ขึ้นเป็นสมรรถนะเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ

 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามวิชาหรือคร่อมวิชา คือเป็นสมรรถนะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 2. สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะวิชา / สาขาวิชาที่จำเป็นสำหรับวิชานั้น ๆ

ซึ่งสมรรถนะทั้ง 2 ประเภทนั้น ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะเฉพาะ ต่างก็มีระดับตั้งแต่ง่ายไปยาก ซึ่งหลักสูตรจะกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบไต่ระดับ ไปตามระดับความสามารถของตน

สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น มีด้วยกันอยู่หลายประการ อันได้แก่

 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้
 2. ช่วยให้เกิดการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
 3. ช่วยลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็น อันส่งผลให้สถานศึกษามีพื้นที่และเวลาในการจัดการเรียนรู้อื่นที่เหมาะสมกับผู้เรียน วิถีชีวิตและชุมชนได้มากขึ้น
 4. ช่วยลดภาระและเวลาในการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก เพราะสามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะหลัก

  เรียบเรียงโดย : นรรัชต์ ฝันเชียร อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง

 1. ข้อสอบแบบเลือกตอบมีทั้งหมด มี 20 ข้อ จะต้องได้คะแนน 70 % ขึ้นไป ระบบจะส่งใบประกาศนียบัตรให้ในอีเมล์ที่ท่านกรอก ถ้าท่านเข้าทำแบบทดสอบซ้ำ ระบบจะใช้ผลคะแนนครั้งล่าสุด
 2. ระบบสามารถประกาศได้ 1500 ใบเท่านั้น (รวมทั้งกรณีสอบไม่ถึง 70% ด้วย)
 3. โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน และกรอกอีเมล์ของท่านให้ถูกต้องก่อนจะเข้าทดสอบ

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับประกาศ มี 3 กรณี ดังนี้

 1. ท่านกรอกอีเมล์ไม่ถูกต้อง
 2. ระบบสร้างใบประกาศครบ 1500 ใบ ตามข้อจำกัดของ google
 3. ท่านทำแบบทดสอบไม่ถึง 70 %

แนวทางการแก้ไข

 1. เข้ามาทดสอบอีกครั้งในวันถัดไป
 2. เปลี่ยนอีเมล์ และเข้าทดสอบอีกครั้ง

ปรับปรุง สคริปการทำงานใหม่ 25 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

  – ระบบไม่จะไม่สร้างสำเนาสำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563)

  – เพิ่มหลักจำนวนของทะเบียนเกียรติบัตร

  – เพิ่ม ชือ สกุลของผู้ทำแบบทดสอบ ในการส่งอีเมล์

  – ส่งอีเมล์ซ้ำให้กับผู้ที่ไม่สอบผ่านรอบแรก แต่สอบผ่านรอบต่อมา 

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เลยเขต2
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เลยเขต2

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จะมีประโยชน์กับคุณครูและขอบคุณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ