แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

2557

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสพป.อุทัยธานี เขต 1สพป.อุทัยธานี เขต 1

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสพป.อุทัยธานี เขต 1สพป.อุทัยธานี เขต 1แบบทดสอบจำนวน 20  ข้อ ผู้ผ่านแบบทดสอบร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ระบุไว้ จำกัดวันละไม่เกิน 1,500 ฉบับ

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสพป.อุทัยธานี เขต 1สพป.อุทัยธานี เขต 1

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณแบบทดสอบออนไลน์จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณแบบทดสอบออนไลน์จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

 

 

 

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสพป.อุทัยธานี เขต 1สพป.อุทัยธานี เขต 1

เข้าทำแบบทดสอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlG0czm86eSAwLl7hkkXuWrVKWk49fChG3TKjzAN5voGRHIg/viewform?usp=send_form

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณแบบทดสอบออนไลน์จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1