แบบทดสอบออนไลน์ จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีให้เลือก 2 หลักสูตร

4536
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

(ประกาศ) ขอเชิญเพื่อนครุ  นักเรียน นักศึกษา   และประชาชนที่สนใจร่วมทำข้อสอบออนไลน์ (pink cellphone)
ทดสอบความรู้เบื้องต้น
1. หัวข้อ “โควิด-19”
2.หัวข้อ”NBTC Young Smart”
ทำข้อสอบ “ผ่านเกณฑ์” จะได้รับเกียรติบัตร

เพิ่มเพื่อน

จาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียงค่ะ

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร