แบบทดสอบออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้จัดทำ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

3227

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้จัดทำ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้จัดทำ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้จัดทำ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน หลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คลิกที่นี่

 

ขอบขอบคุณ คุณ Chatchawarn Gubsang ที่แนะนำหลักสูตรนะคะ คุณครูสามารถติดต่อสอบถามได้กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์