แบบทดสอบออนไลน์ “ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

3213
แบบทดสอบออนไลน์ “ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
แบบทดสอบออนไลน์ “ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ “ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

ตัวอย่างเกียรตบัตร แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับ”ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ตัวอย่างเกียรตบัตร แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับ”ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ตัวอย่างเกียรตบัตร แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับ”ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ”ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก  คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอมของขอบคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ที่แนะนำหลักสูตรเข้ามานะคะ  คุณครูท่านใดทำแบบทดสอบแล้วระบบติดขัดเรื่องใดสามารถคลิกสอบถามได้เลยค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ “การฝึกพูดเบื้องต้น” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก