แบบทดสอบออนไลน์ ที่รวม 6 หลักสูตรแบบทดสอบ ความรู้ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร “หลักสูตรละ10000คน/วัน” จาก สพป.กำแพงเพชร เขต2

6904
แบบทดสอบออนไลน์ ที่รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบความรู้ออนไลน์  ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร   “หลักสูตรละ10000คน/วัน”     จาก  สพป.กำแพงเพชร เขต2
แบบทดสอบออนไลน์ ที่รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร “หลักสูตรละ10000คน/วัน” จาก สพป.กำแพงเพชร เขต2

แบบทดสอบออนไลน์ ที่รวม 6 หลักสูตรแบบทดสอบ ความรู้ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร “หลักสูตรละ10000คน/วัน” จาก สพป.กำแพงเพชร เขต2

สวัสดีครับ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ ที่รวม 6 หลักสูตรแบบทดสอบ ความรู้ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร รองรับมากกว่าหลักสูตรละ10000คน/วัน จาก สพป.กำแพงเพชร เขต2 มาฝากครับ

คลิกที่นี่..เข้าสู่หน้า รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ จาก สพป.กำแพงเพชร เขต2    หรือเลือกเฉพาะหลักสูตรที่สนใจด้านล่างนี้..

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการนิเทศภายในสถานศึกษา  คลิกที่นี่..

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561   คลิกที่นี่..

หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน    คลิกที่นี่..

หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   คลิกที่นี่..

หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  คลิกที่นี่..

หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา คลิกที่นี่..

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ…
แบบทดสอบ วัดความรู้ (แบบทดสอบออนไลน์) เรื่อง “ศาสตร์พระราชา..” พร้อมรับเกียรติบัตรจาก ศธจ.สิงห์บุรี
รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพม.10
รวมลิ้งก์ 3 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร  จาก รร.นิคมสร้างตนเอง ระยอง 8
รวมไว้ที่นี่ 14 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดย สพป.สงขลา เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ ที่รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบความรู้ออนไลน์  ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร   “หลักสูตรละ10000คน/วัน”     จาก  สพป.กำแพงเพชร เขต2
แบบทดสอบออนไลน์ ที่รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร “หลักสูตรละ10000คน/วัน” จาก สพป.กำแพงเพชร เขต2

ที่มา  กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 2