แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดยรร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

3191
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จัดทำโดยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จัดทำโดยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จัดทำโดยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี กันก่อนนะคะ
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ


คำชี้แจง
📣
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขอเชิญชวนทุกท่าน ทำแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
🗓ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563  เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ 📩
 จำนวน 1,500 คนเท่านั้น☁️🍀🐳

คำชี้แจง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปท่านจะได้รับเกียรติบัตรโดยจะส่งตามที่อยู่อีเมลของท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน

>>เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จัดทำโดยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จัดทำโดยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดทำโดย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จะมีประโยชน์กับคุณครูและขอบคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/