แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

8675
แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย นางสาวศิราณี ยิ้มเสงี่ยม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  สอบผ่าน ๗0% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

แบบทดสอบภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับผู้ที่สนใจ จำนวน ๒๐ ข้อ ระบบสุ่มทั้งข้อและตัวเลือก และต้องทำแบบทดสอบได้อย่างน้อย ๑๔ ข้อขึ้นไป(ร้อยละ ๗๐) จึงจะได้รับเกียรติบัตร สามารถทำแบบทดสอบได้มากกว่า ๑ ครั้ง กรุณาล็อกอินก่อนเข้าทำแบบทดสอบทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเกียรติบัตรจะถึงมือท่านแน่นอน เปิดระบบตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ท่านสามารถทดสอบได้ตามลิ้งค์ที่ระบุด้านล่างนี้และกรุณาตรวจสอบปริมาณการรองรับการใช้งานแต่ละลิ้งค์ซึ่งจะจำกัดปริมาณการส่ง แบบทดสอบนี้ใช้ทั้งระบบเมล์ธรรมดาและเมล์แบบองค์กรในการส่งเกียรติบัตร แต่สามารถเชื่อมโยงหมายเลขเกียรติบัตรที่ออกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการส่งเมลทั้งหมดได้ประมาณ 9,000 ฉบับ/วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนไซต์) อนึ่ง่ท่านจะได้รับเกียรติบัตรก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น ซึ่งสามารถลองฝึกทำได้หลายรอบ 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาไทย เรื่องหลักภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 

จัดทำโดย นางสาวศิราณี ยิ้มเสงี่ยม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๓๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๗๓๕๖๑ อีเมล์ [email protected]  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์