แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

2324
แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร ทำแบบทดสอบออนไลน์ 01-01
แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร ทำแบบทดสอบออนไลน์ 01-01

แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 2

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี  แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 2  มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

แบบทดสอบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ 80%จึงจะได้รับเกียรติบัตร
แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร ทำแบบทดสอบออนไลน์ 01
แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร ทำแบบทดสอบออนไลน์ 01

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 2 ค่ะ

 

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร