แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดย โรงเรียนเทพลีลา

2285
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดย โรงเรียนเทพลีลา

แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทพลีลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยเป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับ
แบบทดสอบวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทพลีลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยเป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี
เพิ่มเพื่อน

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ 

เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทพลีลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยเป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดย โรงเรียนเทพลีลา