แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย

2702
แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย
แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย
แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย
แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหูบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
แบบทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” นี้ จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขันทบุรี เขต 1

ให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งคำตอบ
เมื่อผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางอีเมล

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย
แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา โดยรร.บ้านเจ๊กสร้อย