แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ “กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล” จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

2219
แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ "กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล" จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ “กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล” จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ “กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล” จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีและสามารถ รอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์
เรื่อง “กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที
และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่: อีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียน
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https:/online.pubhtm15.com/kjwl/bsmyl.
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https:/forms.gleltrmnVkHVWicGq9wbA
ตัวอย่างเกียรติบัตรเกี่ยวกับ “กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ตัวอย่างเกียรติบัตรเกี่ยวกับ "กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ตัวอย่างเกียรติบัตรเกี่ยวกับ “กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https:/forms.gleltrmnVkHVWicGq9wbA

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด