แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy

2471
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

แบบทดสอบออนไลน์(dL)
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
กรุณาใส่ E-mail และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อการรับเกียรติบัตร Online
การทำแบบทดสอบต้องผ่าน 75 % ถึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน

เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 75 หมายถึง ปรับปรุง
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 76 – 79 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 – 84 หมายถึง ดี
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy
แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy
ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร