แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี

2044
แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี

ขออนุญาตฝากกิจกรรมดีๆจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเวียงสระ ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง วันเข้าพรรษา
เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันที เมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบทดสอบความรู้ “วันเข้าพรรษา”
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบลงชื่อเข้าใช้ google ด้วย E-mail ทุกครั้งให้ถูกต้อง อย่าลืมศึกษาความรู้ก่อนทำครับผม
2. เกียรติบัตรจะส่งไปยัง E-mail ที่ท่านกรอกใช้ในการทำแบบทดสอบ เมื่อผ่านเกณฑ์ 80% เท่านั้น รอประมาณ 1 นาทีครับ
3. เกียรติบัตรอาจจะถูกส่งไปที่จดหมายขยะของอีเมล์ ให้เช็คตรงนี้ถ้าไม่แจ้งเตือนที่กล่องจดหมายปกติ หากเต็มแล้วทำวันถัดไป
4. มีข้อสงสัยให้ติดต่อผ่านเพจ Facebook : social studies สังคมศึกษา โรงเรียนเวียงสระ เวลา 16.30-20.00 น.

ตัวอย่าง เกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

https://bit.ly/3BCuAGR

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลแบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา โรงเรียนเวียงสระ จ.สระบุรี