แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘

4627
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘ แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘ แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘  มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80ขึ้นไป ทั้งสองหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบนะคะ

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ
โดย นายคมสรรค์ มันทะราช (ครูเงาะ) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำชี้เเจง
๑. แบบทดสอบจำนวน ๑๐ ข้อ
๒. จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำคอบเดียว
๓. รับ ๑๐๐ คนต่อวันเท่านั้น หลังจาก ๑๐๐ คน ท่านยังสามารถทำแบบทดสอบได้เเต่ระบบจะไม่ส่งเกียรติบัตรให้ โปรดรอเข้าทำในวันถัดไป
๔. หากท่านสอบผ่านเเล้วไม่ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล อาจเกิดจำนวนผู้เข้าสอบที่ได้รับเกัยรติบัตรเกินโควตาเเล้ว ถ้าท่านมีความประสงค์จะรับเกียรติบัตร ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนคุณธรรมลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘ โดยส่งข้อความ(เเชท) เท่านั้น https://web.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%92%E0%B9%98-105199894162712/

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์  คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘ ที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คําไทยแท้และคํายืมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.๒๘  จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด