แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1

4019
แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

คำชี้แจง : ให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ “สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสอบ
1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มทำข้อทำแบบทดสอบ
2. ทำแบบทดสอบให้ครบทั้ง 15 ข้อ แล้วคลิกปุ่มส่ง
3. ท่านสามารถดูคะแนนได้ทันทีหลังการสอบ เกณฑ์การผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ตอบถูก 12 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรการผ่านการอบรม ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์นะคะ ไม่ได้ทางเมล์

 

คำชี้แจง แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการ
คำชี้แจง แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการ

ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมก่อนทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.นราธิวาส เขต 1จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด