แบบทดสอบออนไลน์ สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือโลก

2575
สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือโลก
สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือโลก

สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือโลก

คำชี้แจง
– แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ประวัติลูกเสือโลก โดยมีสื่อการสอนบรรยาย จาก ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
– ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (15 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
– กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
– เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
– หากยังผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
– หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

EP.2 ประวัติลูกเสือ โลก ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส
ขอเชิญชวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจ ร่วมทดสอบความรู เพื่อศึกษาและ             พัฒนาตนเอง ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “ประวัติลูกเสือโลก” โดยผู้ที่มีคะแนนผ่นเกณฑ์ ร้อยละ 75 จะได้รับ
เกียรติบัตร

ลิ้งค์สำหรับศึกษาข้อมูล  https://youtu.be/Gt08ZD21My4
ลิ้งค์สำหรับเข้าทำแบบทดสอบ https://scout.mysafetynetwork.com/world-scout.php
ระบบเปิด 24 ชม. “ไม่จำกัดการเข้าทำ สามารถเข้าทำได้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์”
หมายเหตุ : หากพบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ
ติดต่อผ่านช่องทาง LINE official iT Rajadhivas SC
ID :@407qdqfo(มี@ด้วย) หรือค้นหาด้วยตนเองhttps://scout.mysafetynetwork.com/
DashBoardAll-.php
ใส่ “นามสกุล” ในช่องค้นหา ด้านบนทางขวา ราชบุรี

สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือโลก
สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือโลก

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี