แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

6711
แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันดีค่ะ

คำชี้แจง
1.ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่าน ร้อยละ 80 ถึงจะได้รับเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์
2.รับเกียรติบัตรได้ผ่าน E-Mail ที่ลงทะเบียนไว้ (บัญชี G-Mail เท่านั้น)
3.แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ ต้องทำให้ถูกต้อง 16 ข้อ ขึ้นไปถึงจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกที่นี่

 

ขอบขอบคุณ คุณ Sangwien Plp  ที่แนะนำหลักสูตรนะคะ คุณครูสามารถติดต่อสอบถามได้กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบค่ะ

หลักสูตรที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้จัดทำ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง