แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี สพป.สุโขทัย เขต 1

4215
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี สพป.สุโขทัย เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี สพป.สุโขทัย เขต 1

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

 ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี กันก่อนนะคะ

หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลคือการมีผู้นำขององค์กรและพนักงานที่มี ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความหลากหลายของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีส่วนเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน

การทำความเข้าใจถึงกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น โดยเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลพยายามที่จะเน้นเรื่องของ Thailand 4.0 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเตรียมความพร้อมบุคลากรในอนาคตต้องรองรับกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ที่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง หรือพลเมืองดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลจึงเป็นประเด็นหัวข้อสำคัญสำหรับการอภิปรายในขณะนี้สำหรับทุกองค์กรที่ไม่ต้องการจะตกรถไฟความเร็วสูงขบวนพิเศษนี้ การเกิดขึ้นของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่นั้นมักจะก่อให้เกิดกระบวนการพลิกผันทางเทคโนโลยีและส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรต้องแข่งขัน สร้างคุณค่า และมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าขององค์กร

การทำงานแบบใช้แรงงานและใช้ความรู้เริ่มมีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความก้าวหน้าและความชาญฉลาดของซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ทำให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะทำงานแบบอัตโนมัติด้วยความชาญฉลาดมากขึ้นจนสามารถทำงานเทนมนุษย์ได้เร็วกว่าและมีคุณภาพกว่าที่มนุษย์ทำ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง

ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกท่านกรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ และเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว หากผ่านการวัดและประเมินผล ๘๐% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร สพป.สุโขทัย เขต ๑ ส่งไปยัง E-Mail ที่ท่านกรอกในระบบทันที

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี สพป.สุโขทัย เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี สพป.สุโขทัย เขต 1

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะมีประโยชน์กับคุณครูและขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ