แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งคอย

5048
แบบทดสอบออนไลน์  หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งคอย
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งคอย

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งคอย

advertisement

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก่งคอย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

สามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – วันที่ 30 มิถุนายน 2563  จำกัดผู้รับการอบรมวันละ 1500 คน
ระบบจะเปิดเวลา 10.00 น. ของทุกวัน

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก่งคอย

advertisement

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก่งคอย
ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก่งคอย

🖲สามารถเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/95ZvCCAECwMAbppZ6

ที่มา  Facebook: KKS Foreign Language Department   งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งคอย  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected]

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอมของขอบคุณ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก่งคอย ที่จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ทำแบบทดสอบกันค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ “ทักษะการดำรงชีวิต” สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก