แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

1832
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

NTK. English Online Course (NTK.009 : Improve Reading Through Context Clues)
1. NTK. English Online Course (NTK.009 : Improve Reading Through Context Clues) จะเปิดระบบให้ผู้ที่สนใจเข้าทำแบบทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป และสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2. ผู้ผ่านการทดสอบตั้งแต่ร้อย 80 (16 ข้อ) ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ผ่าน email address ที่ท่านระบุเอาไว้ กำหนดให้เป็น Gmail หรือ G-suit เท่านั้น

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ email address ก่อนส่งแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับเกียรติบัตรในกรณีที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ :

นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
โทร. 089-5984636

ตัวอย่างเกัยรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร NTK. English Online Course จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท คลิกที่นี่

www.kruupdate.com ขอขอบคุณแบบทดสอบออนไลน์จาก รร.บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท