แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2

2156
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2

หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โดย ศน.นริศรา แสงจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
หลักสูตรฐานสมรรถนะนี้ นับเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ซึ่งถ้าหลักสูตรได้ถูกประยุกต์และนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
(จำกัดวันละ 100 คนต่อวัน)
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณผู้จัดทำ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นอย่างสูงค่ะ
ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร