แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน โดย กศน.อำเภอราษีไศล

2997
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน โดย กศน.อำเภอราษีไศล
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน โดย กศน.อำเภอราษีไศล

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน โดย กศน.อำเภอราษีไศล

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน โดย กศน.อำเภอราษีไศล เชิญชวน พี่น้องผองเพื่อน และนักศึกษา ร่วมเรียนรู้แและทำแบบทดสอบออนไลน์หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอราษีไศล สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 ข้อ ท่านต้องผ่านการทำแบบทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถึงจะได้รับเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน โดย กศน.อำเภอราษีไศล จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอราษีไศล สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ