แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครูสอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที 

9104
แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที  จากโรงเรียนวัดลาดทราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนวัดลาดทราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นี้ได้ปรับให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ในหัวข้อเรื่อง “จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู” และประเมินผลการเรียนผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยโรงเรียนวัดลาดทราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ซึ่งต้องมีผลการทดสอบที่ 12 คะแนนหรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้โดยส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในระบบเบื้องต้น โดยศึกษาเอกสารประกอบการอบรมตามลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1lB4SjTfGVT8bLgxZcwPM2yxWchtFGqo9/view?usp=sharing

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู”

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร "จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู" 
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู”

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์หลักสูตร “จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู”  คลิกที่นี่

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ