แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที

5520

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย ดำเนินการโดยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.9
ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับเกียรติบัตร

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.9  ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้โดยส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในระบบเบื้องต้น

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย คลิดที่นี่

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครูสอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที