แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว21

3363
แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว21
แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว21

แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว21

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว21 สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาให้คุณครูทุกท่านได้ทดสอบความรู้กันครับ

ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว21_1
แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว21_1

โดยคุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ ตามขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (สำหรับท่านที่เคยตอบแบบสอบถามแล้ว สามารถระบุข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามใหม่ คะแนนปรับปรุงครั้งล่าสุด)
ในส่วนนี้ให้คุณครูกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเข้ารับการทดสอบและจัดพิมพ์เกียรติบัตร

ตอนที่ 2 : หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของโครงการ
ในส่วนนี้ให้คุณครูอ่านหลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค์โครงการให้ละเอียด

ตอนที่ 3 : แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ

ตอนที่ 4 : VTR การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ โดย น.ส.จิราภรณ์ ไทยกิ่ง ผอ.ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ ที่ 1 สำนักงาน ก.ค.ศ. (https://otepc.go.th/th)
ในส่วนนี้ให้คุณครูดู VTR การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ให้จบ ซึ่งมีความยาวประมาณ 4.08 นาที

ตอนที่ 5 : เนื้อหาบทเรียน
ในส่วนนี้ให้คุณครูอ่านศึกษาเนื้อหาบทเรียนให้ละเอียดก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียนของโครงการ

ตอนที่ 6 : แบบทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว21/2560 จำนวน 10 ข้อ และแบบสอบถามจำนวน 5 ข้อ

คุณครูสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

เข้าทำแบบทดสอบที่นี่!!

หากคุณครูทุกท่านตอบผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที

แจ้งปัญหา : หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือใบเกียรติบัตร สามารถส่งข้อมูล ระบุชื่อหลักสูตร ชื่อ-นามสกุลและปัญหา มาที่ e-mail : [email protected]

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สพม.35