แบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม

3570
แบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม
แบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม

แบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม   มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ทั้งสองหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบนะคะ

คะแนนผ่านเกณฑ์ 85% หรือ 17/20 คะแนน ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล (ประมาณ 5-10 นาที) เมื่อผ่านการทดสอบ กรณีที่ไม่มีเกียรติบัตรส่งเข้าอีเมล โปรดดาวน์โหลดด้วยตนเองในรอบเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ผ่านเว็บไซต์ https://gg.gg/sccmk63 หรือ https://sites.google.com/dei.ac.th/sc-cmk63 (โปรดทำแบบทดสอบไม่เกิน 2 ครั้ง)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม  จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เกียรติบัตร เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sichonnfe.nst/

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด