แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งหมด 10 หลักสูตร

9785
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งหมด 10 หลักสูตร

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งหมด 10 หลักสูตร มาฝากคุณครูค่ะ สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้นะคะ

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งหมด 10 หลักสูตร
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งหมด 10 หลักสูตร

เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจมาศึกษาหาความรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ www.spb3.go.th

ซึ่งตอนนี้มีจำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1. เรื่องความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID 19
2. เรื่องความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
3. เรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Literacy)
4. เรื่องความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นการวัดและประเมินผล
5. เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ พ.ศ. 2561
6. เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ
7. เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. เรื่องวิทยาการคำนวณ (Coding)
8. เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
9. เรื่องความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา
10. เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถทำผ่านเว็บไซต์  www.spb3.go.th ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้เลยค่ะ

ขอขอบคุณ คุณ Krongthip Puengsuk ผู้ที่แนะนำหลักดีๆสำหรับคุณครูทุกท่านค่ะ สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ

 

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เปิดระบบ 11.30 น. ของทุกวัน)