แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ

4474
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ

advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร  หลักสูตร สื่อ แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ  มาฝากคุณครูค่ะ โดยคุณครู สามารถนำเกียรติบัตรไปใส่แฟ้มอ้างอิงตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ

โดยหลักสูตรนี้อยู่ในเว็บไซต์ระบบสร้างแบบทดสอบออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที ซึ่งทางผู้จัดทำได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดทำเว็บไซต์ดังนี้  เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันยากต่อการเดินทาง การใช้ชีวิต หลายคนได้เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต อยู่บ้านมากขึ้นหรือทำงานที่บ้าน (Work from Home) กันมากขึ้น ทำให้การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบออนไลน์ต่าง ๆ แต่มักเกิดปัญหาระบบเต็ม หรือไม่ได้เกียรติบัตรบ้าง ระบบนี้พัฒนามาเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาทำแบบทดสอบ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง โดยการสมัครสมาชิกและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาค่ะ

advertisement

เต็มศึกษา (stem education) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ
เต็มศึกษา (stem education) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education)
หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education)

โดยวิธีการเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คุณครูเข้าที่ https://certificate.iamteacher.in.th/index.php
จากนั้นทำการสมัครสมาชิกที่ https://certificate.iamteacher.in.th/index.php?page=reg
แล้วเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จเลยไม่ต้องรอส่งเข้า E-maiค่ะ
ไม่จำกัดผู้เข้าในแต่ละวันด้วยนะคะ ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบแล้วทำได้เลยค่ะ

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องหลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการพัฒนาตนเองในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่เกี่ยบกับการจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) แบบทดสอบนี้จัดทำโดย : นางสิรพร จำรัส ครูโรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ
***สามารถติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่  เพจฉันเป็นครู