แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น สพป. ชัยภูมิเขต 1

8042
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร  วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น สพป. ชัยภูมิเขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น สพป. ชัยภูมิเขต 1

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  มาฝากคุณครูค่ะ 

 ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา วิทยาการคำนวณ (Computing science) คืออะไร

     วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science) เป็นวิชาใหม่ของนักเรียนไทย เรียนตอนเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561 (พฤษภาคม 2561 นี้) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งจะเริ่มต้นใน 4 ชั้นเรียนก่อน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีต่อไปก็จะเริ่มต้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2563 ก็จะเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

Coding คืออะไร?การ Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด (Code)” เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python

เรียน Coding ได้อะไร?
เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละเปลาะ อีกทั้งในแต่ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน เมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้นอ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง

  1. ในการทำข้อสอบให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและชื่อจริง(Full Name) ให้ถูกต้อง
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ 60% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะคะและขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ