แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา โดย กศน.กำแพงเพชร

5020
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กศน.กำแพงเพชร
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กศน.กำแพงเพชร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา  โดย กศน.กำแพงเพชร

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา โดย กศน.กำแพงเพชร

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

เชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ค่ะ และท่านจะได้รับเกียรติบัตรจาก ผอ.กศน.อ.เมืองกำแพงเพชรค่ะ ทำล่วงหน้าก่อนวันวิสาขบูชา เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา

ภัทราภรณ์ บัวองค์ : เนื้อหา/กระบวนการ
ศิริเพ็ญ แก้ววัชรสุวรรณ (ศิริพร แว่นแก้ว) : ออกแบบเกียรติบัตร                                                        ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา  โดย กศน.กำแพงเพชร

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา  โดย กศน.กำแพงเพชร
ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา  โดย กศน.กำแพงเพชร

> เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา คลิกที่นี่ << 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ(เฟซบุ๊ก) > Facebook  Pattraporn Buaong ที่แนะนำหลักสูตรเข้ามานะคะ  คุณครูท่านใดทำแบบทดสอบแล้วระบบติดขัดเรื่องใดสามารถสอบถามได้เลยค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : รวม 4 หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ ระบบเปิด 08.00 น.