แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS Excel จาก รร.บ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

3323
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS Excel
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS Excel

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS Excel                              จาก รร.บ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์  หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS Excel จาก รร.บ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดขึ้นโดย โรงเรียนบ้านดอนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ
3. ระบบจะสุ่มตัวเลือกในแต่ละข้อคำถาม
4. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านดอนกลาง
โดยระบบจะส่งเข้าอีเมลของท่านหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS Excel จาก รร.บ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS Excel

> เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2019<<

ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ เฟซบุ๊ก >> KStory Marble

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร English for Communication กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งคอย

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง English in Daily Life โดยโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. 14

รวมแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา