แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยะวงษา สพม.27

3655
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยะวงษา สพม.27
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ  COVID-19 รร.ขัติยะวงษา สพม.27

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยะวงษา สพม.27

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่องแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยะวงษา สพม.27  มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับ การทำแบบทดสอบออนไลน์ สามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ นะคะ

แบบทดสอบออนไลน์ “การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ COVID-19”
แบบทดสอบชุดนี้มีคำถามทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งเป็น
1. คำถามแบบตัวเลือก 4 ข้อ จำนวน 10 ข้อ
2. คำถามแบบถูก ผิด จำนวน 5 ข้อ

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร. รร.ขัติยะวงษา สพม.27

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยวงษา สพม.27
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยวงษา สพม.27

คลิกที่นี่เพื่อ ทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยะวงษา สพม.27 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เกียรติบัตร เพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Matchima Rowan

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV จากโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์สพป.พังงา