แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

5044
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่องแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับ การทำแบบทดสอบออนไลน์ สามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ นะคะ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระยะที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสอนโดยใช้เทคโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยใช้ Cloud Computing Technology

 

     หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีเนื้อสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์สำหรับครูในการใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ได้เป็นอย่างดี 
คำชี้แจง : เนื้อหาบทเรียนมีจำนวน 5 บท และ 1 ใบความรู้ เมื่อศึกษาครบแล้วให้ ทุกท่านทำแบบทดสอบหลังเรียน
ได้ที่เมนู “แบบทดสอบหลังเรียน”
สำหรับขั้นตอนการเรียน มีดังนี้
      1. ลงทะเบียนเรียนจากเมนูด้านบน
      2. ศึกษาแนวคิดสำคัญ วัตถุประสงค์
      3. เรียนรู้เนื้อหา / หลักสูตรบทเรียนตามลำดับ และศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้เอกสารประกอบการเรียน
      4. ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาบทเรียน
      5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
เกณฑ์การผ่านหลักสูตร : ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80 ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องใช้ Gmail เท่านั้นเนื่องจากระบบจะส่งวุฒิบัตรไปที่ GoogleDrive/แชร์กับฉัน / ไม่ได้ส่งเข้าอีเมลล์นะครับ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้ Microsoft Power point เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์  การใช้ Microsoft Power point  คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ COVID-19 รร.ขัติยวงษา สพม.27 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เกียรติบัตร เพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Nutt Prueksamala 

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV จากโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์สพป.พังงา