แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ระบบเปิด18.00-23.59ของทุกวัน

3557
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน  จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง​ แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

**ระบบเปิด18.00-23.59ของทุกวัน**

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน  จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่องดนตรีพื้นฐาน จาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ขอเชิญชวนผู้สนใจ
ร่วมทำแบบทดสอบวิชาออนไลน์วิชาดนตรีพื้นบ้าน
ระบบเปิด18.00-23.59ของทุกวันสารมารถรับเกียรติบัตรทางอีเมล์
หรือท่านใดไม่ได้รับทางอีเมล์สามารถรับได้ที่Google Driveที่จะแนบต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยอื่นใด ติดต่อสอบถามได้Facebook “สมพงษ์ โกดหอม’’

Link ทำแบบทดสอบ: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdXnWsYFh-o2CGd_NTVZp58hryM2yptL8CXOuVik6NT-h6o7g/closedform

LinkรับเกียรติบัตรทางGoogle Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Sb97sErSQfOad5F2CeiPuVGUv3HOpkhT